Sfd.pl Regulamin

Podstawowe zasady korzystania z Forum

Na Forum zabrania się

  1. Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich lub jawnie szydzących z jakiegokolwiek sportu/systemu walki/sztuki walki lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
  2. Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
  3. Zamieszczania ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem RP
  4. "Zaśmiecania" działów informacjami nie związanymi z ich przeznaczeniem oraz umieszczania adresów e-mail.
  5. Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
  6. Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm, które nie mają opłaconej reklamy w postaci banera na Sportowym Forum Dyskusyjnym. Niedopuszczalne jest umieszczanie wypowiedzi bez żadnej wartości merytorycznej - zawierających wyłącznie reklamę.
  7. Podawanie adresów internetowych (www / e-mail), cenników, informacji o promocjach lub telefonów możliwe jest jedynie w wykupionym dziale komercyjnym.
  8. Podejmowania jakichkolwiek działań komercyjnych, bez wcześniejszego porozumienia z administracją.
  9. Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
  10. Zamieszczanie publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.

KARĄ ZA NARUSZENIE POWYŻSZYCH ZASAD JEST USUNIĘCIE WYPOWIEDZI.
W RAZIE PONOWNEGO NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO TYCH REGUŁ UŻYTKOWNIK MOŻE ZOSTAĆ POZBAWIONY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FORUM (BAN). W RAMACH OSTRZEŻENIA MODERATOR MOŻE PRZYZNAĆ RÓWNIEŻ NAGANĘ. OTRZYMANIE TRZECH NAGAN W OKRESIE 30 DNI SKUTKUJE AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ KONTA NA 24 H.

Statusy na forum

Każde żądanie usunięcia jakichkolwiek informacji na forum musi być zgłoszone za pośrednictwem widocznej przy wypowiedzi funkcji "zgłoś naruszenie regulaminu" (odnośnie tematów) i/lub "zgłoszenie naruszenia" (odnośnie postów).