Sylwetki i porównania

Paula Mocior i Piotr Borecki - ocena sylwetki

Adrianna Kaczmarek - ocena sylwetki

Edyta Tamilewska - Laszewska - ocena sylwetki

Klaudia Stachura - ocena sylwetki

Krzysztof Piekarz - ocena sylwetki

Strona 16 z 19