dokładnie dawki wg badań i wiadomo na czym się stoi