Golfowa się sprawdzi. Wszystko zależy od tego w jakim stanie są nasze tkanki miękkie.
Nie każdy potrzebuje takiego "twardego traktowania".