SFD.pl Aktualności - Kulturystyka i Fitness

Dodaj odpowiedź

XIV PUCHAR ZIEMI PUCKIEJ W KULTURYSTYCE – ŻELISTRZEWO 2018

Wysłana -
XIV PUCHAR ZIEMI PUCKIEJ W KULTURYSTYCE – ŻELISTRZEWO 2018 (11.03.2018)

REGULAMIN:


1. Cel imprezy
-Popularyzacja kulturystyki, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
-Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce w poszczególnych kategoriach.

2. Organizatorzy
-Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo

3.Współorganizatorzy
-PZKFiTS
-Urząd Gminy Puck
-Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck
-Starostwo Powiatowe w Pucku
-Wiejski Klub Kultury w Żelistrzewie

4.Termin i miejsce zawodów

-Zawody odbędą się dnia 11 MARCA 2018r., początek o godz. 11:30, w sali Domu Kultury w Żelistrzewie, 3 km od Pucka.
-Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 9:00

5.Uczestnictwo
-W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS.
Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Kluby wystawiające zawodników muszą mieć opłacone składki członkowskie na bieżący rok, a zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone licencje. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku, tel. (0-22) 550 09 67; fax: (0-22) 550 09 68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl
- Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 9 marca 2018 r. wypełniając FORMULARZ zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem: https://www.pzkfits.pl/rejestracja/zelistrzewo2018/12/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
W zgłoszeniu każdy zawodnik lub zawodniczka musi podać:
- imię i nazwisko
- dokładną datę urodzenia
- klub
-dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy.

- Zawodnicy poniżej 18 lat muszą przedłożyć zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach.
- Uczestnicy przyjeżdżają bezpośrednio na weryfikację, która odbędzie się w miejscu zawodów (Klub Kultury w Żelistrzewie), w godz. od 9:00 do 11:00.
- Przy weryfikacji wymagane będą następujące dokumenty: dokument tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia, ważna licencja zawodnika, świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych oraz strój startowy, a także w przypadku opłaty wpisowego na konto stowarzyszenia potwierdzenie wpłaty.
-Nagranie z podkładem muzycznym z podaniem imienia i nazwiska oraz kategorii startowej należy przesłać drogą mailową do 9 marca 2018 na adres e-mail:
lesniewo.ziemiapucka@wp.pl
-Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA,
Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa.
(e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967).

Zawodnicy zrzeszeni opłacają wpisowe w wysokości 100 zł (bezpośrednio przed startem, lub na konto Oddziału Leśniewo Stowarzyszenia Ziemia Pucka) – nr konta:
53834800030000001701100007 Bank Spółdzielczy w Pucku (Za start w dwóch
kategoriach startowych oplata ulega podwojeniu.
STOWARZYSZENIE „ZIEMIA PUCKA” ODDZIAŁ LEŚNIEWO
84 – 106 LEŚNIEWO ul. Szkolna 2
tel. 0-668-508-526
e-mail:lesniewo.ziemiapucka@wp.pl
konto: Bank Spółdzielczy w Pucku

Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo
Nr konta: 53834800030000001701100007

6.Kategorie:
Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach: kobiet, mężczyzn (juniorów i seniorów), weteranów w następujących kategoriach:
Fitness sylwetkowe kobiet – open
Bikini fitness kobiet – open
Fitness plażowe mężczyzn open
Fitness atletyczne mężczyzn open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn - open
Kulturystyka juniorów (16- 23 lata) - wszechwag
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg
Kulturystyka weteranów (+40 lat) - wszechwag
Kulturystyka mężczyzn – open (dla zwycięzców kategorii wagowych).
- Jeśli w którejś kategorii wagowej będzie mniej niż trzech zawodników, zostanie ona
połączona z wyższą kategorią wagową.

7.Nagrody
- Za miejsca I-III w każdej kategorii: medale i dyplomy.
- Za miejsce I-III w każdej kategorii: nagrody rzeczowe.
- Za miejsca IV – VI w każdej kategorii: dyplomy
- Miejsca I-IV uprawniają zawodników do udziału w rywalizacji międzynarodowej IFBB
- Za I miejsce w kat. open bikini-fitness kobiet: Puchar Starosty Powiatu Puckiego.
- Za I miejsce w kat. open mężczyzn w kulturystyce: Puchar Wójta Gminy Puck.

8.Program zawodów:

11.03.2018 (niedziela) godz. 11:30
Eliminacje i półfinały:
- fitness sylwetkowe kobiet - I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
- bikini fitness kobiet - I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
- kulturyści debiutanci - I runda (porównania)
- fitness plażowe mężczyzn – I runda (cztery zwroty)
- fitness atletyczne mężczyzn – I runda (cztery zwroty)
- kulturystyka klasyczna – I runda (porównania)
- kulturyści juniorzy - I runda (porównania)
- kulturyści, kat. 75 kg; 90 kg i +90 kg - I runda (porównania)
- kulturyści weterani wszechwag - I runda (porównania)
Finały
(bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
- kulturystyka klasyczna – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
- kultyści debiutanci – II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
- kultyści juniorzy - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
- fitness sylwetkowe kobiet - II runda (T-walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
- bikini fitness kobiet - II runda (T-walking + ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini)
- I blok dekoracji
- kulturyści, kat. 75 kg - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
- kulturyści, kat. 90 kg - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
- kulturyści, kat. +90 kg - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
- kulturyści weterani - II runda (pozy obowiązkowe i dogrywka) i III runda (program dowolny)
- kulturyści, kat. open (pozy obowiązkowe i dogrywka)
- II blok dekoracji

9. Zasady przeprowadzania zawodów
-Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKFiTS (IFBB). Komisję Sędziowską
wyznacza PZKFiTS.

10.Narada Techniczna dla sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się zaraz po zakończeniu weryfikacji.

11. Postanowienia końcowe
-Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
-O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator.

12. Informacje o zawodach
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Piotr Potrykus tel. 0-668-508-526, Stowarzyszenie
„Ziemia Pucka” Oddział Leśniewo, ul. Mechowska 2, 84-106 Leśniewo,
e-mail: lesniewo.ziemiapucka@wp.pl


Organizator:
mgr Piotr Potrykus

Zatwierdzono:
mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS, 06.02.2018 r

Masz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów?

sylwia i emil Indywidualne plany dietetyczne i treningowe Sprawdź więcej
Wysłana -
http://www.sfd.pl/art/Fitplota/Fitplota_podsumowanie_weekendu!-a1573.html

Przekazujemy Wam również dobre wieści z zawodów Puchar Ziemi Puckiej w Żelistrzewie. Nasi ambasadorzy Alicja Pyszka- Bazan oraz SUPER TURBO DZIK Sebastian Szmyt zgarnęli złote medale! Alicja oczywiście w bikini fitness, a Seba może cieszyć się potrójnie z wygranej w +90 kg, OPEN i weteranów. Nie mogło być inaczej! Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i jako że sezon startowy rusza pełną parą, z niecierpliwością czekamy na kolejne wyniki, afery i skandale. Dajesz czadu Sebek!


Wysłana -
XIV Puchar Ziemi Puckiej w Kulturystyce i Fitness 2018 – WYNIKI
Strona 1 z 1
Dodaj odpowiedź