Był sobie chłopiec niezwykłej urody…

„A był tak piękny, że wszystkie się w nim kochały. Ale on nawet nie obejrzał się na żadną. Kochał tylko łowy i nie chciał słyszeć o innej miłości. Gdy jednak raz nachylił się nad strumieniem, by napić się wody, ujrzał w czystej toni własne odbicie. Zdumiał się nad swą pięknością i z owego zdumienia zrodziła się najniezwyklejsza miłość. Zakochał się sam w sobie. O całym świecie zapomniał, wpatrzony w zwierciadło wodne.” /J. Parandowski/

Narcyz, bohater mitu, jest w powszechnym rozumieniu symbolem samouwielbienia, zapatrzenia w siebie i ekstremalnego skupienia na sobie. Inni rozpoznają go między innymi po przesadnej dbałości o swój wygląd i skłonności do zachwycania się własną cielesnością. Przyjrzyjmy się dokładniej, co kryje się pod tą powierzchownością.

Narcyzm przejawia się stałym poszukiwaniem zainteresowania ze strony otoczenia, ekstremalną potrzebą bycia wyróżnianym oraz pragnieniem dominacji i kontroli. Ciągłe poszukiwanie samoakceptacji uwidacznia się w nieustannym zdobywaniu akceptacji innych, wyrażającej się w dążeniu do bycia w centrum uwagi. Mężczyzna o tych cechach wymaga 

(...)

CZY NARCYZ TRAFIA NA SIŁOWNIĘ? 

Owszem, i to nierzadko. Tam spotkać może przecież wielu wielbicieli jego doskonałości, którzy z zachwytem będą podziwiać jego muskularne ciało. Oczywiście, nie trafi na każdą siłownię. Siłownia musi spełniać najwyższe standardy i być najlepsza z dostępnych, a nie pierwsza-lepsza. Wybór osobistego trenera też nie będzie przypadkowy. Jego trener musi być znany, co zapewni mu jeszcze większy prestiż. 

Ciało narcyza dominującego najczęściej jest nieproporcjonalnie rozwinięte w górnej części. Dolna połowa ciała jest węższa. Sylwetka sprawia wrażenie nadmuchanej, nawiązując do rozdmuchanego obrazu własnej osoby. Głowę trzyma 

(...)

Prawdopodobnie więc niewielu z Czytelników uzyskało dużą liczbę odpowiedzi „tak”. Rzadko konfiguracja posiadanych przez jednego człowieka cech układa się w tak destrukcyjny schemat. Narcyz, którego najczęściej zdarza nam się spotykać, nie przyznaje się wprawdzie do porażek, ale w tajemnicy przed innymi zarzuca sobie błędy i niezręczności. Kreuje się na idealnego kulturystę, ale w lustrze dostrzega niedoskonałości. Wpada w gniew, ale 

(...)

http://www.perfectbody.pl/SEX/6/795/W-pulapce-SAMOUWIELBIENIA.html