SFD.pl Aktualności - Sporty Siłowe

Dodaj odpowiedź

V Otwarte Mistrzostwa w WLK o Puchar Burmistrza Miasta - 24.06.2017 Szczytno

Wysłana -
W dniu 24 czerwca 2017 roku w Szczytnie odbędą się zawody w wyciskaniu sztangi leżąc RAW , o Puchar Burmistrza Miasta Szczytno.

Miejsce zawodów:
Plaża Miejska przy ul.SpacerowejMasz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów?

sylwia i emil Indywidualne plany dietetyczne i treningowe Sprawdź więcej
Wysłana -
info od użytkownika honrado

KOMUNIKAT

V OTWARTYCH MISTRZOSTW
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC O PUCHAR BURMISTRZA SZCZYTNA

I. CEL:

1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego;
2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leząc;
3. Integracja środowiska sportów oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną.

II. ORGANIZATORZY:

1. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego,
2. Urząd Miasta w Szczytnie,
3. Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie,
4. Miejski Dom Kultury w Szczytnie.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
1. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie,
2. 8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny w Lipowcu,
3. Siłownia i studio fitness „SUKCES” Olsztyn.
IV. MIEJSCE I TERMINY:

1. Turniej odbędzie się na Plaży Miejskiej w Szczytnie przy ul. Spacerowej 2 dnia
24.06.2017r.
2. Ważenie zawodników w miejscu turnieju od 9.00 - 11.00 godz. Rozpoczęcie turnieju
o 11.45 godz.

V. UCZESTNICTWO:

1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby chętne bez względu na miejsce zamieszkania, które ukończyły 16 lat (pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna),
2. Aktualne badania lekarskie zezwalające do uprawiania dyscypliny wyciskania sztangi leżąc.
3. Zawodnicy stratują bez koszulek specjalistycznych oraz bez nałokietników i bez rękawiczek.
4. Zawodnicy powinni posiadać ubranie sportowe, umożliwiające stwierdzenie prawidłowo wykonanego boju oraz obuwie sportowe.
5. Podpisanie się zawodnika na liście startowej oznacza brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach (zgoda rodzica jest jednoznaczna z brakiem przeciwwskazań). UDZIAL W ZAWODACH JEST BEZPLATNY !

VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17.06.2017r. na adres turystyka@powiat.szczytno.pl lub mjrstak@o2.pl W razie pytań w sprawach organizacyjnych można kontaktować się bezpośrednio z Panem Zbigniewem STAKUNEM tel. 661-117-355.
2. O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Prosimy o czytelne wypełnienie załącznika zgłoszeniowego nr 1 do Komunikatu oraz załącznika personalnego nr 2 i 3 do Komunikatu, który należy przesyłać na w/w adres lub przywieźć ze sobą na turniej.
4. Interpretacja Komunikatu należy do Organizatorów.
5. Zgłoszenie się do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego Komunikatu i zgodą na ich przestrzeganie.

VII. ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC:

1. Wyciskanie sztangi odbywać się będzie według określonych zasad:
a) rozstawienie rąk nie może przekroczyć 81 cm licząc między palcami wskazującymi,
b) po zdjęciu lub otrzymaniu sztangi od asekuracji do wyprostowania rąk, zawodnik powinien poczekać z zablokowanymi stawami łokciowymi na sygnał Sędziego Głównego,
c) po sygnale ręka w dół i słownej komendzie „START”, zawodnik opuszcza sztangę do klatki piersiowej, przytrzymuje ją nieruchomo na klatce piersiowej przez określony i widoczny czas, a następnie na komendę „GÓRA” wyciska do góry prostując równo obie ręce do ich pełnego wyprostu. Gdy zawodnik zastygnie bez ruchu w tej pozycji, Sędzia powinien wydać słowną komendę „STOJAK”.
d) nie uznanie boju przy wyciskaniu sztangi może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek Sędziego Głównego.


2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Szczycieńskiego danych osobowych jak również, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych.
3. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VIII. SPOSÓB RYWALIZACJI:

1. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
2. Zawody przeprowadzone będą w klasyfikacji indywidualnej kobiet w kategorii OPEN - według przelicznika WILKSA, oraz w klasyfikacji indywidualnej mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: młodzicy do 18 lat; Juniorzy do 21 lat; seniorzy do 39 lat; oraz weterani w trzech grupach od 40 - 49 lat; od 50 - 59 lat, 60 lat i więcej (o kwalifikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia, bez uwzględniania dni i miesięcy).
3. Mistrzostwa rozegrane będą w następujących kategoriach wagowych:
• mężczyźni:
 grupa wiekowa do 18 lat - klasyfikacja według przelicznika WILKSA.
 grupa wiekowa do 21 lat - klasyfikacja według przelicznika WILKSA
 grupa wiekowa do 39 lat: 66 kg; 74 kg; 83 kg; 93 kg; 105 kg; 120 kg; +120 kg - klasyfikowani w/g "sztangi".
 pozostałe grupy wiekowe: kategoria OPEN – klasyfikacja według przelicznika WILKSA.
• kobiety: kategoria OPEN – klasyfikacja według przelicznika WILKSA.

IX. SĘDZIOWIE I OPIEKA LEKARSKA:

1. Komisję sędziowska powołuje organizator turnieju.
2. Opiekę medyczną zapewnia organizator.

X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. 1-3 miejsce – puchary i nagrody rzeczowe w w/w kategoriach wagowych i wiekowych;
2. 4-5 miejsce – medale,
3. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy dyplom za udział.XI. KOMISJA ODWOŁAWCZA:

1. Komisję odwoławczą stanowią: sędzia główny oraz przedstawiciel organizatora.
2. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozpatrywać będzie komisja odwoławcza.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Za bezpieczeństwo podczas turnieju odpowiedzialni są: sędzia główny, ratownik
medyczny, trenerzy, kierownicy ekipy.
2. Zawodnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4. Dodatkowo przewiduje się przeprowadzenie konkurencji sportowej dla publiczności.
5. Czas na wykonanie podejścia – 1 minuta (wyjątkowo 2 minuty w przypadku osób
niepełnosprawnych wymagających przypięcia pasem).
6. Program minutowy mistrzostw zostanie ogłoszony na stronie internetowej
turystyka@powiat.szczytno.pl oraz na facebooku do dnia 24.06.2016r. Ewentualne
zmiany zostaną podane w dniu 24.06.2017r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.Sędzia główny :
Ireneusz PRYK ORGANIZATOR:
Lokalna Organizacja Turystyczna
Powiatu Szczycieńskiego
Wysłana -
Witam. Wyniki są już gdzieś dostępne?
Wysłana -
Postaram się załatwić.
Wysłana -
Wyniki, proszę bardzo.Wysłana -
Ok Dziękuję bardzo
Wysłana -
safaryn
Ok Dziękuję bardzo

A nie ma za co.
Wysłana -
Relacja z zawodów.
http://olsztyn.wku.wp.mil.pl/pl/14642_37704.html 
Wysłana -
Artykuł z prasy.

Wysłana -
Kilka fotek z imprezy.


Strona 1 z 1
Dodaj odpowiedź