Każdy chce pozostać młodym i pełnym sił witalnych człowiekiem przez całe życie. Starzenie się jest tematem obarczonym przez wiele pytań i mitów. W tym artykule dojdziemy do sedna zagadnienia.

RÓŻNE TYPY STARZENIA SIĘ - CHRONOLOGICZNE I FIZJOLOGICZNE

Zanim zaczniemy, chciałabym rozróżnić dwa typy starzenia się: chronologiczne i fizjologiczne (inaczej biologiczne).
Wiek chronologiczny opiera się o czas i jest taki sam dla każdego, kto urodził się w tym samym dniu i roku. Odnosi się on do wieku w latach.
Wiek fizjologiczny, zwany również wiekiem biologicznym, jest wynikiem wielu czynników, z których sporą część możemy kontrolować, i różni się między ludźmi (nawet urodzonych w tym samym dniu i roku). Odnosi się do wieku w znaczeniu sprawności fizycznej.
Chronologiczne starzenie się odnosi się do tego, jak długo żyjemy i

(...)

DOŚĆ GADANIA!

Nie ma usprawiedliwienia w traktowaniu procesu starzenia się jako przyczyny niepełnosprawności i chorób w starszym wieku. Bogactwo badań pokazuje w kółko, że wielu, jeśli nie większości, spadkom funkcjonalnym i niepełnosprawnościom powiązanym z wiekiem można zapobiec dzięki ćwiczeniom i odpowiedniemu odżywieniu się, niezależnie od naszego wieku. Udane starzenie się zależy nie tyle od gwiazd i genów, ale od nas samych. Przejmijcie kontrolę i rozpocznijcie dodawanie zarówno lat do swojego życia, jak i życia do swoich lat!

http://www.perfectbody.pl/ZDROWIE/4/844/Udane-starzenie-sie---wybor-nalezy-do-Ciebie.html