Testosteron, odpowiedzialny za powstawanie typowo męskich cech u człowieka, według najnowszych doniesień - zwiększa szczerość u mężczyzn.
Mimo iż kłamstwo jest zjawiskiem wszechobecnym, zarówno w życiu społecznym, ekonomicznym czy politycznym, niewiele wiadomo o jego biologicznych podstawach. W celu chociażby przybliżenia się do rozwiązania tej zagadki, niemieccy naukowcy badali potencjalny wpływ hormonalny, skupiając się na testosteronie, który - jak się okazuje - odgrywa ważną rolę w zachowaniach społecznych.

(...)

Wyniki te zaprzeczają ogólnie panującemu przekonaniu o antyspołecznym wpływie testosteronu. Autorzy badania sugerują, że związek pomiędzy wyższym poziomem testosteronu a

(...)

http://perfectbody.pl/ZDROWIE/4/826/TESTOSTERON---od-niego-zalezy-szczerosc-u-mezczyzn.html