Prawidłowa i nieprawidłowa postawa ciała


Z greckiego skoloiós - czyli krzywy. Skolioza jest powszechnie nazywana „skrzywieniem bocznym kręgosłupa”. Nie należy do jego krzywizn naturalnych. Jest to zniekształcenie kręgosłupa obejmujące wszystkie jego płaszczyzny, nie tylko czołową, na co wskazywać może użyty wyżej zwrot „boczne”.

Skoro mamy do czynienia z wadą postawy, jaką jest skolioza, którą charakteryzuje odchylenie od pewnych norm, to czy musi być zdefiniowana również postawa ciała, która jest postawą prawidłową?!

(...)

Jak już wiemy, naturalne wygięcia kręgosłupa powodują zwiększenie jego wytrzymałości – pozwala to na przenoszenie znacznych obciążeń. Stanowią też funkcję amortyzującą, zmniejszając tym samym wstrząsy, jakim poddawany jest kręgosłup, rdzeń kręgowy oraz mózgowie. Wystąpienie wady postawy zakłóca funkcjonowanie kręgosłupa oraz wpływa na jego statykę oraz możliwości dynamiczne.

(...)

Postępowanie w wadach postawy


Środkiem terapeutycznym jest ruch. W leczeniu wad postawy istotne są ćwiczenia ruchowe, które jak wiemy przynoszą skutek nie we wszystkich typach skolioz. Poprzez ćwiczenia można wpływać na skoliozy nabyte oraz te, których kąt skrzywienia wynosi maksymalnie ok. 

(...)

Jeżeli jesteś osobą, u której wystąpiła wada postawy, po Twojej stronie leży odkrycie jej istoty. Mowa tu o przeanalizowaniu dotychczasowych aktywności, takich jak siedzenie, chodzenie, a przede wszystkim uprawianie dyscypliny sportowej. 
Musimy być świadomi 

(...)

http://www.perfectbody.pl/ZDROWIE/4/773/SKOLOIOZA----wyjdz-na-prosta.html