Spoko zdarza się. A tak mi coś nie pasowało bo pomyślałem mamy lipiec i tylko tyle siadów żeśmy zrobili