Informujemy o utrudnieniach związanych z remontem ul. Gdańskiej.