Trening fizyczny jest procesem wieloaspektowym oddziałującym na szereg układów. Dla organizmu człowieka jest to pewnego rodzaju stres wynikający ze zmiany homeostazy wewnętrznej, będącej efektem przebiegających ciągle procesów biochemicznych i fizjologicznych, które są konsekwencją pracy wykonywanej podczas treningu. Procesy te przebiegają w różnej intensywności, w zależności od rodzaju treningu fizycznego oraz środowiska, w jakim jest on wykonywany. Trening w gorącym i wilgotnym otoczeniu jest dodatkowym obciążeniem dla ustroju (stres termiczny), który potęguje powstający proces zmęczenia. Jeśli nie przestrzegamy pewnych zasad, może okazać się bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Planując trening fizyczny w takim właśnie otoczeniu, a zbliżający się okres letni temu sprzyja, warto przyjrzeć się pewnym charakterystycznym procesom, które pozwolą nam zrozumieć złożoność aktywności fizycznej w warunkach gorącego i wilgotnego środowiska.
Termoregulacja to zdolność organizmu do
(...)
Przykładowa strategia prawidłowego nawadniania to rozpoczęcie przyjmowania płynów już
(...)
Trening w gorącym otoczeniu jest nieodzownym elementem periodyzacji procesu szkolenia na naszej szerokości geograficznej. Aby wysoka temperatura otoczenia, a czasem także duża wilgotność powietrza, nie były czynnikami obniżającymi możliwości wysiłkowe organizmu, warto do takich warunków środowiskowych przygotować się odpowiednio wcześniej. Systematyczność procesu szkolenia oraz dostosowywanie obciążeń treningowych do aktualnego stanu wytrenowania i warunków środowiskowych pozwala na uniknięcie niechcianych urazów oraz osiągnięcie oczekiwanych wyników sportowych.

http://www.perfectbody.pl/DIETA-I-SUPLEMENTACJA/1/824/Reakcja-organizmu-na-wysilek-w-goracym-i-wilgotnym-otoczeniu.html