adrian33814
Na początku warto zrobić krótki test czy nie jest to jakiś rotator, powykonuj rotacje wewnętrzne, zewnętrzne


ból przy rotacjach nie oznacza że uszkodzenie dotyczy stożka rotatorów oczywiście jest to jedna z opcji jak wiele innych