Ostatnie dwa ćwiczenia Pawła Wodyka w tym zgrabnym i zwięzłym treningu barków.
Warto na sobie wypróbować taki trening i sposób wykonania-min przez 6 tygodni.

Wtedy już jakieś konkretne rezultaty powinno być widać