SFD.pl Aktualności - Sporty Siłowe

Dodaj odpowiedź

OTWARTY TURNIEJ W WYCISKANIU LEŻĄC KLASYCZNYM DLA AMATORÓW

Wysłana -
Regulamin Otwartego Turnieju Wyciskaniu Leżąc Klasycznym dla Amatorówpod patronatem Piotra Żabickiego Radnego Rady Miejskiej w Legnicy
Legnica, 10 czerwca 2017r.
I. CEL :
1.Popularyzacja wyciskania leżąc klasycznego.
II. ORGANIZATOR :
1. Piotr Żabicki – Radny Rady Miejskiej w Legnicy.
III. WSPÓŁORGANIZATOR :
1. Ognisko TKKF „Śródmieście” Legnica.
IV. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
1. 10 czerwca 2017 roku / sobota /.
2. Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży „Bartek” (dawna kaplica ks. proboszcza Jana, Mateusza Gacka), ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica.
V.WARUNKI UCZESTNICTWA :
1. W turnieju mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 14 lat.
2. Uczestnikami mogą być osoby, które zgłosiły się na listę startową w podanym terminie do turnieju drogą elektroniczną na podany e-mail.
3. Osobypełnoletniestartują na własną odpowiedzialność.
4. Osoby niepełnoletnie mogą tylko startować pod opieką opiekuna i po okazaniu podczas ważenia pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów zezwalającego na udział córki/syna w Turnieju Wyciskania Leżąc Klasycznym ( załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
5. Każdy uczestnik Otwartego Turnieju w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym dla Amatorów posiada własne ubezpieczenie – NNW.
6. W turnieju nie mogą startować osoby posiadający aktualną licencję PZKFiTS oraz startujących w innych federacjach zajmującymi się trójbojem siłowym i wyciskaniem leżąc.
7. W zawodach startują jedynie zawodniczki i zawodnicy amatorzy.
8. Osoba zgłoszona może startować tylko w jednej kategorii wiekowej zgodnie z datą urodzenia( liczy się rok urodzenia ):
- do 23 lat w juniorach;
- od 24 lat w seniorach ;
- od 14 lat w kobietach.
9. Po terminie 01 czerwca 2017r. nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian oraz zgłoszeń.

10. Okazanie podczas ważenia:
a) osoby pełnoletnie:
- dokumentu tożsamości stwierdzający wiek uczestniczki, uczestnika,
- ważnych, indywidualnych badań lekarskich lub oświadczenia lekarskiego z wpisem: zdolny do startu w Turnieju Wyciskania Sztangi Leżąc Klasycznie,

b) osoby niepełnoletnie:
- dokumentu tożsamości stwierdzający wiek uczestniczki, uczestnika,
- ważnych, indywidualnych badań lekarskich lub oświadczenia lekarskiego z wpisem: zdolny do startu w Turnieju Wyciskania Sztangi Leżąc Klasycznie,
- pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów zezwalającego na udział córki/syna w Turnieju Wyciskania Leżąc Klasycznym ( załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);

VI. SPOSÓB RYWALIZACJI I KLASYFIKACJE:
1. Rywalizacja zostanie rozegrana w następujących kategoriach:
a) juniorzy do 23 lat,
- klasyfikacja indywidualna JUNIOR DO 23 LAT - zostanie rozegrana w następujących kategoriach wagowych : do 66kg, do 83kg, do 105kg, +105kg na podstawie uzyskanego wyniku.
b) seniorzy,
- klasyfikacja indywidualna SENIOR - zostanie rozegrana w następujących kategoriach wagowych: do 66kg, do 83kg, do 105kg, +105kg na podstawie uzyskanego wyniku.
b)kobiety,
- klasyfikacja indywidualna KOBIET zostanie rozegrana w kategorii OPEN na podstawie uzyskanego wyniku w pkt. Wilks’a.
2. Z pośród wszystkich startujących uczestników ( junior do 23 lat i senior ) zostanie przeprowadzona klasyfikacja na najsilniejszego uczestnika Turnieju na podstawie uzyskanego wyniku w pkt. Wilks’a.
VII.NAGRODY:
1.Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej zostaną nagrodzone pucharami.
2.W razie pozyskania sponsorów, miejsca 1-3 w każdej kategorii wagowej i wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
3.Każda uczestniczka i uczestnik Turnieju otrzyma dyplom.

VIII.INFORMACJE:
1. Informacji dotyczących Turnieju udziela Piotr Żabicki tel. 665 436 037 oraz prezes TKKF „Śródmieście” Legnica Sławomir Śledź tel. 665 121 239.
2. Informacje o Turnieju wraz z regulaminem oraz z przykładowym podanym zgłoszeniem do Turnieju dostępne będą w Internecie:
- www.siłownia-piekarska.pl;
- facebook : Klub Sportowy TKKF Śródmieście Legnica ;
oraz na siłowni TKKF „Śródmieście” Legnica.
3. Organizator Turnieju nie pobiera opłaty startowej.

IX.ZGŁOSZENIA :
1. Zgłoszenie do uczestnictwa w Turnieju wysyła się pocztą elektroniczną na adres e-mail: turniej@drukujemy.eu podając :
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia ,
- kategoria wiekowa,
- kategoria wagowa .
Np. Jan Kowalski, ur. 01.01.1977r,senior, kat. wag. 66kg .
2. Każde zgłoszenie e-mailem jest potwierdzane.
3. Zgłoszenia ostateczne oraz zmiany kategorii wagowych lub wiekowych przyjmowane są do dnia 01 czerwca 2017 r. Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia zawodniczek i zawodników oraz dokonania jakichkolwiek zmian na listach startowych.
4. Zgłoszenia ustne, bądź telefoniczne lub w dniu startu nie będą honorowane.
5. Lista zgłoszeń będzie dostępna w Internecie na witrynie www.siłownia-piekarska.pl i sukcesywnie będzie aktualizowana.

X.PROGRAM ZAWODÓW :
1. Ważenie zawodniczek i zawodników odbędzie się od godz. 8.00 do godz.9.30.
2. Start pierwszej grupy odbędzie się zaraz po uroczystym otwarciu o godz. 10.00.
3. Dokładny program startowy turnieju będzie ustalony po wpłynięciu zgłoszeń i opublikowany na 5 dni przed pierwszym dniem startów, w internecie na witrynie www.siłownia-piekarska.pl  oraz facebook: siłowniaTKKF Śródmieście Legnica.

XI.PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
2. Nie dozwolone jest stosowanie specjalistycznego sprzętu do wyciskania takiego jak: koszulki do wyciskania, ściągacze na łokcie, itp.
3. Każdy uczestnik i uczestniczka startuje w przylegających do ciała krótkich spodenkach (mogą być typu lajkra lub leggangs) ikrótkiej koszulce typu T—SHIRT (rękawki nie mogą być za długie tj. poniżej łokci )oraz w płaskim sportowym obuwiu.
4. Uczestniczka lub uczestnik zdejmuje sztangę ze stojaków (lub osoba asekurująca może podać sztangę). Ruch opuszczania sztangi zawodnik rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych po komendzie START wydanej przez sędziego, następnie zatrzymuje na klatce piersiowej i po komendzie GÓRA wydanej przez tego samego sędziego wyciska sztangę do wyprostowanych stawów łokciowych i czeka na komendę STOJAK wydaną przez sędziego ,po czym odkłada sztangę na stojaki.
5.Każda uczestniczka i uczestnik ma trzy podejścia. Pierwsze podejście zgłaszamy na wadze, następne zaraz po wykonaniu podejścia na starcie. Na 5 minut przed rozpoczęciem startu danej kategorii, można zmienić jeszcze pierwsze podejścia. Po wykonaniu pierwszego podejścia, które niestety nie zostało zaliczone, nie można obniżyć ciężaru, można jedynie powtórzyć ten sam ciężar, bądź go podwyższyć.
6. Podstawowe przyczyny nie zaliczenia konkurencji:
- oderwanie od ławki : pośladków, barków, głowy;cofnięcie sztangi podczas wyciskania;
- zabrania się krawędziowania oraz ruch i odrywanie stopy podczas wykonywania wyciskania;
- niedozwolone jest stosowanie specjalistycznych ściągających koszulek do wyciskania, ściągaczy na łokcie, luźnych koszulek, spodenek.
7. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez uczestników sklasyfikowanych w jednej kategorii wagowej o wyższym miejscu w pierwszej kolejności decyduje :
- mniejsza waga ciała uczestnika podczas ważenia ,
- w przypadku tej samej wagi ciała uzyskanej podczas ważenia –kto pierwszy wycisnął ten ciężar.
8. W przypadku uzyskania przez uczestniczki takiego samego wyniku przy tej samej wadze ciała w klasyfikacji Kobiety o wyższym miejscu w pierwszej kolejności decyduje kto pierwszy wycisnął ten ciężar.
9. Rywalizacja odbędzie się zgodnie z podanym harmonogramem startów.
10.Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają sędziowie oraz organizator i współorganizator Turnieju.
11.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie zawodów, transportu, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora.
13.Wszyscy uczestnicy biorący udział startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania Turnieju.
14. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu potwierdzając towłasnoręcznym podpisem oświadczenia pod czas ważenia ( załącznik nr 2 do Regulaminu Turnieju).
15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników i kibicówpozostawione w świetlicy i sali startu.
16.Na zawodach obecny będzie ratownik medyczny.
17.Obowiązek ubezpieczenia NNW spoczywa na uczestniku zawodów.
18.Najważniejsza jest dobra zabawa i sprawdzenie swojej siły w wyciskaniu leżąc klasycznym .

Masz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów?

sylwia i emil Indywidualne plany dietetyczne i treningowe Sprawdź więcej
Wysłana -
PlakatWysłana -
Fajna impreza...

Proszę o dokładne wyjaśnienie tych punktów...7. W zawodach startują jedynie zawodniczki i zawodnicy amatorzy.Punkt 7
Czy posiadamy w Polsce zawodowych wyciskaczy , wszyscy są amatorami ?


Zmieniony przez - W Z O R EK w dniu 2017-03-21 00:17:12
Wysłana -
Głównie chodzi nam oto żeby wystartowały osoby, które gdzieś tam sobie trenują po różnych siłowniach i chciałyby się sprawdzić i porywalizować.
Pisząc Amatorzy mamy na myśli właśnie takie osoby które nie brały nigdy udziału w zawodach sportowych w wyciskaniu sztangi leżąc z ramienia PZKFITS lub innej Federacji.
Wysłana -
Kurczę to będą na prawdę okrojone zawody...a jak sprawdzicie że ktoś nie startował nigdy w żadnej federacji ?
W samej Polsce mamy teraz już WUAP,WPA,GPC,WPC,IPF....nie wspomnę o imprezach dla mundurowych itp.
Wysłana -
Masz racje nie sprawdzimy tego. Możemy głównie polegać na wiedzy i znajomości kto startuje w ipf bo od wielu lat tam startujemy. A czy okrojone to zobaczymy bo uważam że wielu znajdzie się chętnych żeby porywalizować a wstęp wolny więc to też jest na plus. Zapraszam bo bedą fajne Zawody!
Wysłana -
POWODZENIA !!!
Wysłana -
Zapowiedź http://e-legnickie.pl/sport-z-regionu/sport-legnica/8974-piekary-arena-zmagan-silaczy-amatorow 
Wysłana -
TKKF ogłasza turniej dla amatorów.
http://www.damitv.pl/wiadomosci/10469,tkkf-oglasza-turniej-w-wyciskaniu-dla-amatorow 
Wysłana -
Na zawody wstęp wolny.

Wysłana -
Ciekawe jakie padły wyniki.
Strona 1 z 2
Dodaj odpowiedź