MEGA PROMOCYJNA CENA!
Milkoshake power protein (mieszanka WPI i WPC).
http://sklep.atleta.pl/search?st_search[search]=milkoshake power&st_search[and_search]=1&st_search[detail]=