Obserwuj więc obwody ciała i ewentualnie zwiększaj aktywność fizyczną na początek.