wyciskanie na ławce płaskiej
50/12
70/6
90/6
110/5
110/5
110/5
110/5
110/5
100/8
Przenoszenie hantal za głowę leżąc
20/8
25/8
Rozpiętki na linkach na bramie
wyciskanie skos dodatni
50/8
70/6
70/6
80/5
70/6