IX OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W KULTURYSTYCE I FITNESS - BYTÓW 2018

REGULAMIN


1. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Bytowa

2. ORGANIZATORZY
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.
Ośrodek Ćwiczeń Siłowych „Atleta” w Bytowie

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Bytowie
Starostwo Powiatowe w Bytowie
Bytowskie Centrum Kultury
Pomorski Związek Kulturystyki i Fitness w Słupsku
Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniu 25 marca 2018 r., początek o godz. 11:00,
w Sali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (Zawodówka)
przy ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów.

5. BIURO ZAWODÓW I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów (sala ZSP), które będzie czynne w
dniu imprezy, tj. 25 marca 2018 r. w godz. 9:00 – 10:30.

6. UCZESTNICTWO
Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w organizacjach sportowych będących członkami PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2018 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2018 rok. Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie Klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967).

Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2018r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Przepisy”:
https://www.pzkfits.pl/wp-content/uploads/2018/02/KFO-2018v2.pdf

Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać:
a) ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
b) aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach lub aktualna Książeczkę
Zdrowia Sportowca
c) aktualną i opłaconą licencję PZKFiTS
(lub dowód wpłaty).
d) regulaminowy strój sportowy
e) płytę CD z nagraniem do programu dowolnego
Informacji w sprawie opłaconych składek członkowskich (dot. Stowarzyszeń sportowych),
aktualnych i opłaconych licencji (dotyczy zawodniczek i zawodników) udziela biuro
Związku, tel.: 0-22-550-09-67, fax.: 0-22-550-09-68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 23 marca 2018 r. wypełniając
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod adresem