II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness Grodzisk Wielkopolski 16-17 marca 2018 r.

1. HONOROWY PATRONAT
- Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego – Pan Henryk Szymański

2. ORGANIZATORZY

- Klub Sandow Śrem – Artur Śliczny
- Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

3. PARTNERZY
- BEHAPOWIEC GYM
- BETTER LIFE CATERING DIETETYCZNY
- SPORT DEFINITION
- BMW PAWELEC
- HAMMER STRENGTH, LIFE FITNESS
- HUNTERS

4. TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness odbędą się w Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

5. UCZESTNICTWO, OPŁATY
W Mistrzostwach Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS.

Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).

Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2018 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2018 rok.

Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.

Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967).

Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na
2018r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Przepisy”:

https://www.pzkfits.pl/wp-content/uploads/2018/01/KFO-2018.pdf

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł od zawodniczki/zawodnika. Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem z podaniem kodu OMWKF należy wpłacać na konto PZKFiTS:

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

Opłata wnoszona bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będzie obciążona dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Wielkopolski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego terminowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,
- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 12 marca 2018 r., wypełniając formularz zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:

https://www.pzkfits.pl/rejestracja/2018-mistrzostwa-wielkopolski-w-kulturystyce-i-fitness/11/

W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:

- imię i nazwisko,
- klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
- dokładną datę urodzenia,
- dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
- adres e-mail,
- numer telefonu.

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty. W formularzu jest możliwość dodania załącznika z podkładem muzycznym w formacie mp3.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 16 marca 2018 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-19:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotelu Behapowiec***, ul. Nowa 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Tel: 61 442 11 39

W tym hotelu istnieje możliwość zakwaterowania dla zawodników na hasło „kulturystyka i fitness” oraz skorzystania z możliwości wyżywienia w postaci posiłków typowych dla zawodników sportów sylwetkowych.

Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o mailowy kontakt z hotelem biuro@hotelbehapowiec.pl, Tel. +48 662069704. W przypadku braku miejsc Grodzisk Wielkopolski posiada inne hotele.

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 16 marca 2018 r. (piątek) w godz. 17:00 – 19:00 we wskazanym pomieszczeniu Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika nieprzygotowanego do występu lub niebędącego w odpowiedniej formie startowej.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
- Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2018 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej),
- zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca, Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn i kulturystyka klasyczna – 60 sekund). Nagranie do programu dowolnego (w formacie mp3) będzie można również załączyć podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się w Grodziskiej Hali Sportowej ul. Żwirki i Wigury 2A, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 19:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów oraz wydanie identyfikatorów dla trenerów.

9. KATEGORIE:
Bikini Fitness Juniorek- open
Bikini Fitness Kobiet: do 164 cm
Bikini Fitness Kobiet: 169 cm
Bikini Fitness Kobiet: +169 cm
Wellness Fitness Kobiet: open
Fitness Sylwetkowe Kobiet: open
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: do 180 cm
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: +180 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 178 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 182 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn: +182 cm
Kulturystyka Juniorów - open
Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg
Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg
Kulturystyka Mężczyzn: 80 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: 100 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: +100 kg
Kulturystyka - OPEN (tylko mistrzowie)
Kulturystyka klasyczna - OPEN (tylko mistrzowie)
Fitness plażowe - OPEN (tylko mistrzowie)
Bikini Fitness - OPEN (tylko mistrzowie)

10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.

Odbiór identyfikatorów dla trenerów po odprawie sędziów ok. 19:30.

Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

11. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota - 17.03, godz. 9:00 -13:00
I BLOK ZAWODÓW
Fitness sylwetkowe kobiet OPEN – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 178 – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 182 – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn +182 – eliminacje
Fitness sylwetkowe kobiet OPEN – półfinały
Fitness plażowe mężczyzn 178 – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn 182 – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn +182 – półfinały I runda (zwroty, porównania
Fitness sylwetkowe kobiet OPEN – finały
Fitness plażowe mężczyzn 178 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Fitness plażowe mężczyzn 182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Fitness plażowe mężczyzn +182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Kulturystyka klasyczna 180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna +180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna 180 – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna +180 – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna 180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna +180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
I BLOK DEKORACJI Fitness sylwetkowe, Fitness plażowe, Kulturystyka klasyczna

Fitness plażowe OPEN ,
Kulturystyka klasyczna OPEN
Przerwa 60 minut – uwarunkowana zakończeniem I Bloku zawodów

II BLOK ZAWODÓW ok. godz. 14:00
Wellness fitness kobiet open – eliminacje
Bikini fitness juniorek open - eliminacje
Bikini fitness 164 – eliminacje
Bikini fitness 169 – eliminacje
Bikini fitness +169 – eliminacje
Wellness fitness kobiet open - półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness juniorek open - półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 164 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness +169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Wellness fitness kobiet open - finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness juniorek open - finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 164 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 169 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 169 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)

II BLOK DEKORACJI

Bikini fitness juniorek
Wellness fitness kobiet
Bikini fitness 164 cm, 169 cm i +169 cm
Bikini fitness OPEN

III BLOK ZAWODÓW

Kulturystyka juniorów open - eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 70 kg - eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – eliminacje
Kulturystyka juniorów open – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 70 kg – półfinał I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – półfinał I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – półfinał I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka juniorów open – finał rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne) Kulturystyka mężczyzn do 70 kg – finał rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – finał rundy II i III (pozy obowiązkowe,dogrywka,programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – finał rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn +100 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – półfinał I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – półfinał I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn +100 kg – półfinał I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn +100 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe,dogrywka, programy dowolne).

III BLOK DEKORACJI

Kulturystyka mężczyzn: juniorzy, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg
Kulturystyka mężczyzn OPEN

12. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB.

13. NAGRODY

We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – medale, puchary, dyplomy – ufundowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Wielkopolski,

We wszystkich kategoriach za miejsce od I do VI – dyplomy.

W kategorii OPEN za I miejsce puchar i dyplom Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy


14. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

15. MEDIA

Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora zawodów, Artur Śliczny tel. 602 180-728

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z najwyższego rangą przedstawiciela PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

17. INFORMACJE:

Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
Artur Śliczny Tel. 602 180-728; e-mail: k.k.sandow@gmail.com

Wszelkie nowości i informacje o zawodach w wydarzeniu FB.
https://www.facebook.com/MistrzostwaWlkp/

Zatwierdzam:
mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS

Organizator:
Artur Śliczny


Zmieniony przez - ASNF w dniu 2018-02-05 21:34:49