Myślę, że po 14 latach autorowi tematu nie iest on już potrzebny. Poza tym nie jest to dział targowisko.