Myślę, że progres będzie. Ale dla zaawansowanego te 3 sesje siłowe to minimum. 4 dzień moze być przeznaczony na funkcjonalnośc.