Osiągnięcie wysokich wyników w danej dyscyplinie sportowej niesie za sobą ogrom pracy wykonanej na treningach. To najczęściej tony ciężarów przerzuconych w ciągu roku, setki kilometrów przebiegniętych w terenie lub przepłyniętych na basenie. Jak wiemy, nie ma jednego uniwersalnego modelu treningu dla wszystkich, stąd też trening fizyczny jest sztuką doboru indywidualnych obciążeń treningowych dla każdego zawodnika. Znajomość podstawowych informacji z zakresu fizjologii sportu oraz biochemii sportu jest na pewno przydatna podczas planowania obciążeń treningowych dla siebie lub swoich zawodników.

Wytrzymałość beztlenowa (anaerobowa) związana jest z dyscyplinami sportowymi o charakterze szybkościowym, podczas których rozwijana jest duża siła oraz moc, ale o przedłużonym czasie trwania. Zaliczyć tu możemy także wysiłki 

(...)

Znajomość bioenergetyki wysiłku fizycznego umożliwia odpowiedni dobór przerw wypoczynkowych podczas treningu fizycznego kształtującego wytrzymałość beztlenową. Ważne jest to, że poszczególne źródła pozyskiwania energii włączają się wszystkie razem, różnica tkwi tylko w procentowym udziale poszczególnych mechanizmów w dostarczaniu ATP do pracujących mięśni (rycina 1).

(...)

Znajomość bioenergetyki wysiłku fizycznego charakterystycznego dla danej dyscypliny sportowej pozwala na precyzyjny dobór intensywności wykonywanych ćwiczeń oraz przerw mających na celu odnowę. Planowanie obciążeń treningowych, ich realizacja oraz kontrola ich efektów umożliwiają poszukiwanie coraz to nowych rozwiązań mających na celu zbliżenie nas do mistrzostwa sportowego. Pamiętając, iż praca trenera jest pracą twórczą, a nie odtwórczą, do każdego zawodnika należy podchodzić w sposób indywidualny, co w perspektywie czasu przyniesie oczekiwane rezultaty.  

http://www.perfectbody.pl/TRENING/3/760/FIZJOLOGICZNE-ASPEKTA-WATRZAMALOSCI-BEZTLENOWEJ---ANAEROBOWEJ.html