Dla większości z nas siła i moc mięśniowa jest utożsamiana z typowo siłowymi konkurencjami sportowymi. Wręcz przeciwnie, są to jedne ze zdolności motorycznych, które obok wytrzymałości i szybkości powinny być kształtowane u każdego sportowca, bez względu na rodzaj uprawianej dyscypliny. Różnica tkwi oczywiście w proporcjach występowania treningu kształtującego te cechy w makrocyklu. Zarówno teoretycy, jak i praktycy sportu są zgodni co do pozytywnych walorów wynikających z realizacji treningu siły i mocy, który poprawia uzyskiwane wyniki sportowe u przedstawicieli wszystkich dyscyplin.

(...)


Bardzo ważną rolę w kształtowaniu siły i mocy mięśniowej stanowią przerwy wypoczynkowe między poszczególnymi seriami. Czas ten związany jest z częściową lub całkowitą odbudową adenozynotrójfosforanu (ATP) oraz fosfokreatyny (PCr). Całkowita resynteza ATP następuje między 

(...)

Podczas każdego rodzaju treningu ważnym elementem opóźniającym moment wystąpienia zmęczenia jest odpowiednie nawadnianie. Dotyczy to każdej podejmowanej aktywności fizycznej. W treningu sportowym procesy metaboliczne wzmagają swoje tempo, co powoduje zwiększoną produkcję

(...)

http://www.perfectbody.pl/TRENING/3/803/Fizjologiczne-aspekty-treningu-sily-i-mocy.html