Większość mężczyzn z niedoborem testosteronu potrzebuje terapii testosteronowej przez resztę życia, aby osiągnąć i zachować możliwie najlepszy stan zdrowia. Dlatego też w rutynowej praktyce klinicznej konieczne są badania mające na celu ustalenie wpływu leczenia testosteronem w warunkach naturalnych1. Randomizowane badania kontrolne (RBK) jako standardowe w badaniach medycznych2,3 są przeprowadzane w bardzo kontrolowanych środowiskach, a zatem ich wyniki mogą nie przekładać się na niekontrolowane warunki rzeczywistości1. Coraz powszechniej zauważa się, że wnioski wyciągnięte z badań klinicznych nie zawsze są użyteczną pomocą w podejmowaniu decyzji, ponieważ ocena wartości leku (lub technologii) wymaga zrozumienia jego wpływu na obecną praktykę kliniczną i zarządzanie pacjentami w warunkach naturalnych4.

Przeprowadzono serię „badań w warunkach naturalnych”, w których wykazano liczne korzyści zdrowotne wynikające z terapii testosteronem u mężczyzn z niedoborem testosteronu (hipogonadyzm) i potwierdzono jej bezpieczeństwo

(...)

ZNACZENIE W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Osiągnięcie terapeutycznych poziomów testosteronu — tj. wystarczająco wysokich poziomów testosteronu (w zakresie fizjologicznym) — ma zasadnicze znaczenie dla zaobserwowania korzyści zdrowotnych66. Opisane tutaj badania zawierają kluczowe informacje dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności terapii testosteronem w praktyce klinicznej, a także szczególnie istotne dane dotyczące przestrzegania leczenia przez ogólną populację mężczyzn korzystających z poradni urologicznych5. Warto zauważyć, że pacjenci

(...)

cały artykuł do przeczytania w 46. numerze magazynu Perfect Body w sprzedaży na początku sierpnia 2017 w: 

salonach prasowych Kolporter, Empik oraz RUCH,
punktach Perfect Body Center,
najlepszych sklepach z suplementami diety i odżywkami dla sportowców,
prestiżowych klubach fitness.