Świat, który nas otacza to między innymi bakterie, grzyby, wirusy, pasożyty i inne organizmy żyjące w doskonałej symbiozie z organizmem ludzkim. Bakterie sterują m.in. procesami trawiennymi, poprzez produkcję enzymów odpowiedzialnych za rozkład składników pokarmowych. Grzyby bytują głównie na skórze, w jamie ustnej i jelitach. Zaliczane są również do naturalnej mikroflory miejsc intymnych u kobiet. 

Najbardziej znanym spośród grzybów jest rodzaj Candida, który obejmuje 150 gatunków, ale tylko 9–12 uznaje się za patogenne dla człowieka. Candida to na ogół nieszkodliwe mikroorganizmy wchodzące w skład flory bakteryjnej jelit, a mimo to bardzo często dochodzi do zakażeń grzybiczych. Zazwyczaj zakażenia te mają charakter egzogenny, co oznacza, że przy sprzyjających warunkach środowiska może nastąpić nadmierny rozwój i dominacja grzybów chorobotwórczych nad naturalną mikroflorą przewodu pokarmowego oraz zaburzenie równowagi mechanizmów obronnych organizmu. Niepokojący jest fakt, że zakażenia grzybicze wywołują różnorodne objawy i mylone są często z innymi dolegliwościami [1, 2].

(...)

STATYSTYKA ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH

Mechanizmy obronne organizmu ludzkiego regulowane czynnikami komórkowymi i hormonalnymi oraz naturalne bariery mechaniczne zapewniają wysoki stopień odporności na zakażenia grzybicze u ludzi. Mimo to w ostatnich latach zanotowano wzrost zakażeń Candida albicans. Zakażenia grzybicze charakteryzuje mnogość i mała specyficzność objawów, a nieleczone mogą przejść w formę przewlekłą i stać się przyczyną wielu stanów chorobowych.

Rocznie rejestruje się 

(...)

CANDIDA ALBICANS - GRUPY RYZYKA I PRZYCZYNY ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH

Mechanizmem obronnym grzybów jest produkcja mykotoksyn, czyli specyficznych trucizn, których zadaniem jest osłabienie działania mechanizmów obronnych w organizmie człowieka. Obecność mykotoksyn należy zakładać we wszystkich produktach spożywczych dotkniętych 

(...)

http://www.perfectbody.pl/ZDROWIE/4/805/CANDIDA---NIEWIDZIALNE-ZAGROZENIE-cz1.html