SFD.pl Sztuki Walki

Dodaj odpowiedź

Adamek jednak wroci na ring?

Wysłana -
Sport › Boks Obserwuj2008
31 minut temu
Tomasz Adamek: mam propozycje walki pożegnalnej
Obserwuj180

- Co chwi­lę po­ja­wia­ją się ja­kieś ofer­ty, nie­daw­no na przy­kład z An­glii, ale na­praw­dę tylko bar­dzo dobre wa­run­ki fi­nan­so­we mo­gły­by mnie skło­nić do po­wro­tu ze spor­to­wej eme­ry­tu­ry - nie ukry­wa To­masz Ada­mek (49-4, 29 KO), obok Da­riu­sza Mi­chal­czew­skie­go naj­wy­bit­niej­szy pol­ski pię­ściarz w hi­sto­rii na­sze­go boksu za­wo­do­we­go.
0
Udostępnij
Share on twitter Share on email Share on wykop More Sharing Services
0
Skomentuj
Komentarze
6
Tomasz Adamek
Foto: Maciej Stankiewcz / Onet Tomasz Adamek
[Podziel się] [Przypnij na Pinterest]

To nie ozna­cza jed­nak, że nie zo­ba­czy­my już "Gó­ra­la" mię­dzy li­na­mi. On sam przy­zna­je, że chce się po­że­gnać z ki­bi­ca­mi pod­czas gali Pol­sat Bo­xing Night i już są ro­bio­ne ku temu przy­miar­ki.

- Mamy pro­po­zy­cję na je­sień sto­cze­nia walki po­że­gnal­nej dla ki­bi­ców i jeśli zdro­wie do­pi­sze, to wy­stą­pię w tym pro­jek­cie i tym samym za­koń­czę swoją długą ka­rie­rę. Sły­sza­łem ja­kieś plot­ki o Sa­le­cie bądź So­snow­skim, ale na­praw­dę póki co nic nie wiem i do­pie­ro potem, jak usią­dzie­my już do kon­kret­nych roz­mów, po­znam wię­cej kon­kre­tów - dodał były mistrz świa­ta dwóch ka­te­go­rii oraz chal­len­ger w trze­ciej, tej naj­cięż­szej.
Witaj, przygotowaliśmy kilka tematów które mogą Ciebie zainteresować:

Masz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów?

sylwia i emil Indywidualne plany dietetyczne i treningowe Sprawdź więcej
Wysłana -
Dragon, Saleta i Diablo są brani pod uwagę. Na moje oko jest w stanie pokonać każdego z nich. Najbardziej efektowny pojedynek moim zdaniem z Dragonem byłby.
Wysłana -
Co do Diablo to troche wątpię. Na dzień dzisiejszy on ma jeszcze zbyt wiele do stracenia by móc sobie pozwolić na ewentualną porażkę. A i nie sądzę by Adamek chciał przegrywac pożegnalną walkę.
Wysłana -
Po najbliższym przegranym pojedynku będzie brał wszystko co mu zaproponują
Wysłana -
no jak kgo drugi raz Drozd zleje to faktycznie bezie mógł zastanawiać się nad dorobieniem w królewskiej kategorii
Wysłana -
Tak będzie, uważam. Oczywiście co do pierwszej części Twojej wypowiedzi. Co tyczy się do drugiej to faktycznie, może się zdecydować na bycie byłym mistrzem świata na telefon
Wysłana -
a ja wierze że odrobi lekcje i nawet jeśli pasa nie odzyska to będzie to wyrównana walka i wstydu nie bedzie
Wysłana -
Naiwniak
Wysłana -
Wielka nadzieja polskiego boksu rozcięła mu tylko wargę, więc co taki Drozd może
Wysłana -
Już niedługo, kiedy dokładnie ta walka?
Wysłana -
chyba nie ma konkretnego terminu. O maju coś przybąkiwano kiedyś
Strona 1 z 4
Dodaj odpowiedź